styl telegraficzny


styl telegraficzny
styl telegraficzny {{/stl_13}}{{stl_7}}'sposób pisania, mówienia bardzo zwięzły, skrótowy, lapidarny, operujący pojedynczymi słowami, krótkimi zdaniami': {{/stl_7}}{{stl_10}}W stylu telegraficznym poinformować kogoś o czymś. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • telegraficzny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} mający związek z telegrafem, przekazywany przez telegraf, stanowiący część telegrafu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Druty, słupy telegraficzne. Przekaz telegraficzny.{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • telegraficzny — Styl telegraficzny zob. styl 3 …   Słownik frazeologiczny

  • styl — m I, D. u; lm M. e, D. ów 1. «sposób wyrażania się, formułowania wypowiedzi w mowie lub piśmie; stała tendencja w wyborze środków ekspresji językowej charakterystyczna dla danego autora, kierunku, gatunku literackiego, dzieła, epoki» Styl… …   Słownik języka polskiego

  • telegraficzny — «dotyczący telegrafu, dokonywany, podawany, działający za pomocą telegrafu, będący częścią telegrafu» Blankiet telegraficzny. Kod telegraficzny. Linia telegraficzna. Słupy telegraficzne. ∆ Aparat telegraficzny → telegraf ∆ Skrót telegraficzny… …   Słownik języka polskiego

  • styl — 1. Coś w tym stylu «coś podobnego, zbliżonego do czegoś, coś mniej więcej takiego; coś w tym rodzaju, coś w tym guście»: Mówiła (...) że każdy jest kowalem swojego losu, każdy ma prawo do własnego szczęścia i wolności osobistej, i tak dalej. Nie… …   Słownik frazeologiczny